شب های وحدت ملی ایران ۳- تهران

 

پس از برگزاری شب های “کردستان ” و “سیستان و بلوچستان” از سلسله شب های وحدت ملی که بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار به دعوت دکتر سید مصطفی محقق داماد برگزار می کند، عصر سه شنبه پانزدهم اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۵ بعد از ظهر، “شب تهران ” در کانون زبان پارسی بنیاد موقوفات افشار برگزار می شود. در این مراسم استادان: سید مصطفی محقق داماد – سید عبدالله انوار – ناصر تکمیل همایون – محمد مسجد جامعی – سید محمد بهشتی – احمد مسجد جامعی درباره وجوه گوناگون فرهنگی، تاریخی، جغرافیایی، ادبی و مذهبی شهر تهران سخنرانی خواهد کرد. همچنین فیلم مستند “بلدیه” به کارگردانی ارد عطارپور به نمایش

در می آید.
نشانی: خیابان ولی عصر – سه راه زعفرانیه – خیابان شهید عارف نسب – شماره ۱۲ – کانون زبان پارسی