مجله بخارا یکصد و بیستمین شماره‎اش را منتشر کرد

یکصد و بیستمین شماره مجله بخارا با سروده‎هایی منتشر نشده از ه.ا.سایه و مقالاتی از استادان: محمد علی موحد، محمدرضا شفیعی کدکنی، داریوش شایگان، محمدرضا باطنی، سید مصطفی محقق داماد،نصرالله پورجوادی، بهاءالدین خرمشاهی و… منتشر شد. با هم مرور می کنیم فهرست مطالب یکصد و بیستمین شماره مجله بخارا که از صبح سه شنبه توزیع می‎شود.

فهرست مطالب مجله بخارا – شماره 120

چهار شعر منتشرنشده از ه . ا. سایه

نقد ادبی

ابن سینا و ماهیت عشق/ محمدرضا شفیعی کدکنی

فلسفه هنر

جمال حق و نبوغ انسان/ داریوش شایگان

نقد و نظر

«صد شتر زین علم…»/ محمدعلی موحد

زبانشناسی

ادراک گفتار/ محمدرضا باطنی

حافظ پژوهی

کرشمة حافظ/ نصرالله پورجوادی

شاهنامه پژوهی

نشانه های آرزومندی و تعلّق در داستان رستم و سهراب در «شاهنامه»/

محمود امیدسالار/ داود خزایی و محمدصادق گرانبها

ادبیات فارسی

تغییر جایگاه شاعران در تاریخ ادبیات (بخش دوم)/ مسعود جعفری جزی

نقد شعر معاصر

بانگ نی و رنگ خون (نقد مثنوی «بانگ نی» ه. ا. سایه)/ احسان طبری 

 

تاریخ ادبیات شناسی در ایران

صد سال ادبیات شناسی در ایران/ محمود فتوحی رودمعجنی

نشر و تمدن

نشر و تمدن (6) ـ از رویدادها و منابع تأثیرگذار/ عبدالحسین آذرنگ

یادنامه مهدی حمیدی شیرازی

سالشمار زندگی مهدی حمیدی شیرازی

جمال شناسیِ شعرِ حمیدی/ محمدرضا شفیعی کدکنی

یادی از یک معلم ادب آموز/ سیدمصطفی محقق داماد

حمیدی، نادره کم نظیر/ عبدالحسین زرینکوب

استاد گرانمایه، آقای دکتر مهدی حمیدی در شیراز/ فریدون توللی

بار دیگر/ مظاهر مصفا

یادی از دکتر حمیدی شیرازی/ فریدون مشیری

داستان جدال قلمی حمیدی شیرازی و مجتبی مینوی/ محمد خلیلی

پرده سینمای بهار/ مهدی فیروزیان

من خدای شاعرانم (گفتگو با مهدی حمیدی شیرازی)/ اسماعیل جمشیدی

شعر از دیدگاه مهدی حمیدی شیرازی

چند کلمه بر یک سنگ/ مهدی حمیدی شیرازی

روز آخر سال/ مهدی حمیدی شیرازی

گیسوان سپید/ مهدی حمیدی شیرازی

گنج/ مهدی حمیدی شیرازی

مرگ قو/ مهدی حمیدی شیرازی

گزارش شب مهدی حمیدی شیرازی/ پریسا احدیان

معلمی به تمام معنا نمونه/ سیدمصطفی محقق داماد

من خدای شاعرانم؛ جایگاه حمیدی در ادبیات امروز/ مهدی فیروزیان

به تمام معنی عاشق شعر و ادب بود/ نوشیار حمیدی

قلم رنجه  (39) – تاریخ جامع ایران/ بهاءالدین خرمشاهی

آویزه ها  (40)/ میلاد عظیمی

در حواشی کتاب در ایران (10) – با یاد و خاطره محمد زهرایی/ محمود آموزگار

یادداشتهای ادبی و تاریخی (3)/ ابوالفضل خطیبی

یادداشتها (6)/ محمد ترکمان

دیدار و گفتگو با رسول جعفریان

ما باید روشمان را تغییر دهیم/ پریسا احدیان

خاطرات

سابقه سردفتری این فقیر/ احمد مهدوی دامغانی

تاریخ قاجار

اوضاع سیاسی و اجتماعی خراسان در سال 1887/ ابراهیم تیموری

بوی جوی مولیان

ورارود و یاران مهربان (11)/ مسعود حسینی پور

تاجیکستان

کتابها و نشریاتی از تاجیکستان (23)/ مسعود عرفانیان

بررسی داستان امروز

بررسی داستان امروز (1): جواد ماه زاده

گزارش

مختصری از سفر به کانادا و شب بخارا در دانشگاه یورک/ علی دهباشی

مختصری از سفر به رشت، دیدار و گفتگو در خانه فرهنگ گیلان و کتابفروشی فرازمند/ علی دهباشی

معرفی کتاب

طفل صدساله ای به نام شعر نو/ سیروس علی نژاد

شاهنامه کارکیا/ محمود متقالچی

فصلنامه صنوبر، حرفی تازه در محیط زیست/ مریم اسدی