شب بخارا در کابل

kabol50-70

 
اتحادیه نویسندگان افغانستان به منظور تجلیل از مجله بخارا در طول نزدیک به دو دهه انتشار منظم مراسمی در کابل با حضور سردبیر مجله بخارا در بیست ویکم ابان ماه برگزار می کند . در این مراسم استادان: رهنورد زریاب . دکتر محمد سرور مولایی. دکتر سید عسگر موسوی.سید رضا محمدی.یعقوب یسنا.یامان حکمت(تقی ابادی) سخنرانی خواهند کرد. همچنین در بخشی از این مراسم شاعران سروده های خود را خواهند کرد و فیلم مستندی از چگونگی انتشار مجله بخارا به نمایش در می اید .و سرانجام سردبیر بخارا درباره سوابق ادبی انجمن ها و نشریات ادبی افغانستان با انجمن ها و کانونها و نشریات ادبی ایران از دیر باز تا کنون سخنرانی خواهد کرد.