در نبودِ عباس کیارستمی

 

photo_2016-07-05_16-56-20

خاموشی او را باور نمی کنیم. او که در جهان معاصر شهرتی بیش از خیام داشت. همواره نامش سربلندی ایران زمین را در پی داشته و خاموش نشده در کنار دیگر بزرگان هنر وادب ایران که ما را ترک کردند نظاره گر ماست.
علی دهباشی / پانزدهم تیر 1395