سخن دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی دربارۀ استاد منوچهر ستوده

کسانی که در نسل‌های آینده در حوزة‌ جغرافیای تاریخی ایران بزرگ به مطالعه بپردازند، پژوهش‌ها و و مدارکی که توسط استاد دکتر منوچهر ستوده فراهم آمده است مهم‌ترین مدارک تحقیقاتشان را در آینده تشکیل خواهد داد. تصور نمی‌کنم که در قرن ما هیچ‌کس در حوزة‌ جغرافیای تاریخی ایران بزرگ به تنهایی به اندازة دکتر ستوده کار بزرگ و ماندنی انجام داده باشد. هرچه بگویم در دایرة‌ همین مطلب خواهد بود. من اهل پُرحرفی نیستم.

در دامنه پشت کوشکک لورا: شفیعی کدکنی، محمداسلامی، ایرج افشار، منوچهر ستوده، هوشنگ دولت آبادی و بابک افشار ( عکس از علی دهباشی)
در دامنه پشت کوشکک لورا: شفیعی کدکنی، محمداسلامی، ایرج افشار، منوچهر ستوده، هوشنگ دولت آبادی و بابک افشار ( عکس از علی دهباشی)

 

 

(متن گفتة دکتر کدکنی است در فیلم مستند

«خون است دلم برای ایران»،  در پاسخ به سؤال علی دهباشی، تهران 1385)

 

و سخنان زنده یاد ایرج افشار، دکتر باستانی پاریزی، علی دهباشی و دکتر هوشنگ دولت آبادی را نیز در لینک زیر بخوانید:

آنچه درباره استاد منوچهر ستوده گفتند.