بخارا با مقالاتی از شفیعی کدکنی و داریوش شایگان منتشر شد

JELD 110 50-70

 

مجله فرهنگی و هنری بخارا به شماره 110 رسید. در این شماره یادنامه مفصلی به زنده یاد محمد جعفر محجوب اختصاص یافته که شامل : مقالات، یادداشت ها و گفتگوهایی درباره آثار این استاد و محقق برجسته ادبیات فارسی است. دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی با مقاله ای درباره « نخستین تجربه های هنر نقالی در ایران» در این شماره حضور دارد. دکتر ضیاء موحد مقاله ای خواندنی درباره « نام کتاب مثنوی» نوشته و داریوش شایگان، فیلسوف و روشنفکر بزرگ کشورمان ، در یادداشتی به « تطبیق اصفهان عصر صفهوی و پاریس قرن نوزدهم» پرداخته است. این مجله که همواره از نویسندگان صاحب نام و اساتید برجسته ادبیات و تاریخ ایران همراه است، این شماره یادداشت هایی از نصرالله پورجوادی، ایرج پارسی نژاد و عبدالحسین آذرنگ را نیز در خود دارد. شماره 110 مجله بخارا در 480 صفحه و با قیمت 8200 تومان در فیدیبو عرضه شده است.

مجله فرهنگی ـ هنری بخارا در فیدیبو

یک دقیقه کتاب

کانال تلگرام فیدیبو