شب گفتگوی نویسندگان ایران و اتریش

سپس کارین پشکا بخشی از رمان « کتک خور» را خواند که نوین لامبرت نیز همین بخش را به فارسی ترجمه کرد و خواند.

کارین پشکا ـ بخشی از رمان « مرد کتک خور» را خواند - عکس از مجتبی سالک
کارین پشکا ـ بخشی از رمان « مرد کتک خور» را خواند – عکس از مجتبی سالک

IMG_20151020_063326

نوین لامبرت بخشی از رمان « مرد کتک خور» را به قارسی ترجمه کرد ـ عکس از مجتبی سالک
نوین لامبرت بخشی از رمان « مرد کتک خور» را به قارسی ترجمه کرد ـ عکس از مجتبی سالک

بعد نوبت به قصه خوانی مهرناز شیرازی عدل رسید  که قصه « کسی دارد می خندد، به دختربچه‎ها انگار» را خواند و دکتر سعید فیروزآبادی قصه او را بهآلمانیترجمه کرد.

مهرناز شیرازی عدل متولد 1360 در تهران است که در رشته زبان و ادبیات فارسی و زبانشناسی تحصیل کرده است و همزمان به ترجمه کتاب و مقاله از زبان انگلیسی به فارسی روی آورده است. وی پس از فارغ التحصیلی به نمایشنامه نویسی هم پرداخته است که همچنان ادامه دارد. داستان « کسی دارد می خندد، به دختربچه‎ها انگار» او نیز به انگلیسی ترجمه شده و قرار است به زودی در یکی از نشریات ادبی چاپ شود.

قصه خوانی مهرناز شیرازی عدل - عکس از  مجتبی سالک
قصه خوانی مهرناز شیرازی عدل – عکس از مجتبی سالک

 

دکتر سعید فیروزآبادی متن قصه را به آلمانی ترجمه کرد و خواند ـ عکس از محتبی سالک
دکتر سعید فیروزآبادی متن قصه را به آلمانی ترجمه کرد و خواند ـ عکس از محتبی سالک
شب گفتگوی نویسندگان ایران و اتریش ـ عکس از مجتبی سالک
شب گفتگوی نویسندگان ایران و اتریش ـ عکس از مجتبی سالک

 

دکتر سعید فیروزآبادی و توماس کلویبر - عکس از مجتبی سالک
دکتر سعید فیروزآبادی و توماس کلویبر – عکس از مجتبی سالک
صحنه ای دیگر از شب گفتگوی نویسندگان ایران و اتریش  ـ عکس از متین خاکپور
صحنه ای دیگر از شب گفتگوی نویسندگان ایران و اتریش ـ عکس از متین خاکپور