جشن نامه پوری سلطانی با یادی از مرتضی کیوان منتشر شد

Bukhara 106

شماره یکصد و ششم مجله بخارا که جشن نامۀ پوری سلطانی است، با یادی از مرتضی کیوان و با مقالاتی از  ایرج افشار، سیدعبدالله انوار، ه.ا.سایه، بهاءالدین خرمشاهی، کامران فانی، نوش آفرین انصاری و… منتشر شد

محمد علی موحد، محمدرضا شفیعی کدکنی، داریوش شایگان، جلال خالقی مطلق، مصطفی ملکیان، نصرالله پورجوادی، علی اشرف صادقی، فتح الله مجتبایی، محمدرضا باطنی، محمود امیدسالار، محمد منصور هاشمی،عبدالحسین آذرنگ،ناهید حبیبی آزاد،شیفته سلطانی، بابک شادلو،فریده رهنما،نورالله مرادی، میلاد عظیمی،علی بیات، مسعود حسینی پور،مسعود میرشاهی، محمود متقالچی،محمدرضا ضیاء، هاشم رجب زاده،جواد ماهزاده، مینو مشیری،منوچهر پارسادوست، مریم هدایت،پیروز سیار، ترانه مسکوب،علی اکبر صارمی، فریار جواهریان،مهرناز شیرازی عدالکریم رازی و امیرسعیدالهی از دیگر همکاران شماره ۱۰۶ بخارا هستند.