جشن صد و یک سالگی دکتر منوچهر ستوده

امروز بعد از ظهر( 26 تیر ماه 1393)  در باغ گلور در سلمان شهر مازندران ، جشن یکصد و یکمین سال زادروز دکتر منوچهر ستوده توسط مجله بخارا و با حضور گرومی از دوستداران وی برگزار شد.

S-1

در این مراسم، ابتدا علی دهباشی یاد و خاطره دوستان شصت ساله دکتر ستوده، ایرج افشارو باستانی پاریزی را گرامی داشت و سپس از 40 سال دوستی و آشنایی با منوچهر ستوده سخن گفت. و پس از آن علی امیری گزارشی از فعالیت‎های نویسندگی و پژوهشی دکتر ستوده ارائه کرد و گفت در سال آینده دو کتاب دکتر ستوده که با همکاری وی به انجام رسیده منتشر خواهند شد: کتاب « زبان فارسی مردم تهران قدیم» و « بازی‎های قدیم ایران» . و نیز قلمی مزین به تصویر دکتر ستوده از سوی بازرگانی گلستانی به وی اهدا شد.

و سپس دکتر ستوده ضمن تشکر از دوستان خود، یکی از سروده هایش را خواند.

image-4

image-5

کتاب‎شناسی دکتر منوچهر ستوده/ دکتر عنایت الله مجیدی ـ به نقل از بخارا 93 خرداد و تیر 1392

1) كتابها:

(تألیف، تصحیح).

1332

1) فرهنگ گیلكی. با مقدمة پورداود. تهران. نشریة انجمن ایرانشناسی، چهارده + 272 ص+   3 صفحه تصویر تا شده.

1335

2) گوهرنامه (تألیف محمدبن منصور)، تصحیح منوچهر ستوده، تهران، فرهنگ ایران‌زمین، ج4، ص 185-302.

3) فرهنگ‌ كرمانی، تهران. فرهنگ ایران زمین،6+212 ص. (انتشارات ش4).

4) فرهنگ بهدینان. گردآوری جمشید سروش سروشیان؛ با مقدمة ابراهیم پورداود؛ به كوشش منوچهر ستوده، فرهنگ ایران‌زمین، نشریة شمارة 3، 219 ص.

ـــــــــــــ چاپ سوم، 1370، دانشگاه تهران، 218+28+8 ص. (انتشارات ش1646).

 1340

5) نصف جهان فی‌تعریف الاصفهان، تألیف محمد مهدی بن محمد رضا الاصفهانی؛ به تصحیح و تحشیة منوچهر ستوده. اصفهان. كتابفروشی تائید ـ تهران، امیركبیر،1340. ع+372 ص.

6) فارسی برای انگلیسی زبانان، كتاب اول، تهران، مركز، مطالعة تمدن و فرهنگ ایران وابسته به دانشكدة ادبیات و علوم انسانی، 182ص.

ـــــــــــــ چاپ چهارم.تهران، 1354.

7) حدود العالم من المشرق الی المغرب، كه به سال 372 هجری قمری تألیف شده است، به‌كوشش منوچهر ستوده. تهران، 255+10ص. (انتشارات ش727).

ـــــــــــــ چاپ دوم، تهران، طهوری، 1362. 252+10ص. (زبان و فرهنگ ایران، ش98).

Book-1

1341

8) مهمان‌نامة بخارا ( تاریخ پادشاهی محمد خان شیبانی)، فضل الله‌ روزبهان خنجی به اهتمام منوچهرستوده، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، ش140،402+34 ص.

ـــــــــــــ  چاپ دوم ،1355.

1342

9) جغرافیای اصفهان، جغرافیای طبیعی و انسانی و آمار اصناف شهر، بقلم میرزا حسین پسر محمد ابراهیم تحویلدار اصفهانی، بكوشش منوچهر ستوده، تهران، دانشگاه تهران، دانشكدة ادبیات، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، 147ص. جدول. (انتشارات ش10، دفترهای مونوگرافی ش3).

10) فرهنگ سمنانی ـ سرخه ای ـ لاسگردی ـ سنگسری ـ شهمیرزادی،  ج 1، تهران، دانشگاه تهران، 427+16ص.(انتشارات ش883).

1344

11) فارسی برای انگلیسی‌زبانان. كتاب دوم، تهران، دانشگاه تهران، 151+8 ص.(انتشارات ش1025).

Book-2

12) احیاء الملوك، شامل تاریخ سیستان از زمان سلطنت شاه علی‌‌ تا سال هزار و بیست و هشت هجری قمری، از شاه حسین‌ بن غیاث‌الدین‌ محمد، به‌اهتمام منوچهر ستوده. تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 617+ 47 ص. مصوّر. (انتشارات ش232- مجموعة متون فارسی، ش35).

1345

13) عجایب المخلوقات و غرائب الموجودات. محمد بن محمود طوسی، به‌اهتمام منوچهر ستوده، طهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1345ش، 711ص. (انتشارات ش266ـ مجموعة متون فارسی، ش 27).

14) قلاع اسماعیلیه در رشته كوههای البرز، تهران، دانشگاه تهران، 196+8 ص+ 70گراور، (انتشارات ش 109ـ گنجینة تحقیقات ایرانی، ش 45.)

ــــــــ چاپ دوم، تهران، كتابخانة طهوری، 1362، 196+8ص. (زبان و فرهنگ ایران، ش99).

1347

15) تاریخ گیلان و دیلمستان، تألیف ظهیرالدین‌ بن نصیرالدین مرعشی؛ با تصحیح و تحشیة منوچهر ستوده.تهران، بنیاد فرهنگ ایران، 606 ص.(انتشارات ش46ـ منابع تاریخ و جغرافیای ایران،ش15).

ـــــــــــــ  چاپ دوم، تهران، انتشارات اطلاعات، 1364،556+9ص.

1348

16) تاریخ رویان. تألیف مولانا اولیاء الله آملی. تصحیح و تحشیة منوچهر ستوده. تهران، بنیاد فرهنگ ایران، 284ص.(انتشارات ش 64- منابع تاریخ و جغرافیای ایران، ش22).

1349

17) تاریخ گیلان: وقایع سالهای 1038-923هجری قمری، تألیف ملا عبدالفتاح فومنی گیلانی، به تصحیح و تحشیة منوچهر ستوده. تهران، بنیاد فرهنگ ایران،384+23ص. (انتشارات ش 92 ـ منابع تاریخ و جغرافیای ایران، ش31).

18) از آستارا تا استارباد، آثار و بناهای تاریخی گیلان بیه پس.ج1،بخش1، تهران انجمن آثار ملی، 65+589 ص (انتشارات ش70).

ـــــــــــــ چاپ دوم، تهران، آگاه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی،1374(گنجینة ایران ش11ـ70).

1351

19) ازآستارا تا استارباد. شامل آثار و بناهای تاریخی گیلان بیه پیش. ج2، تهران، انجمن آثار ملی، 60+780ص،(انتشارات ش89).

ـــــــــــــ چاپ دوم، آگاه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، ش89 (گنجینة ایران ش12)، 1374.

1352

20) تاریخ مازندران. تألیف ملا شیخعلی گیلانی؛ تصحیح و تحشیة منوچهر ستوده. تهران، بنیاد فرهنگ ایران، 142+17ص. (انتشارات ش172ـ منابع تاریخ و جغرافیای ایران،ش59).

21) تاریخ خانی. تألیف علی بن شمس الدین بن حاجی‌حسین لاهیجی. تصحیح و تحشیة منوچهر ستوده، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، 462ص، (ش166).

1353

22) هفت كشور. از مؤلفی ناشناخته. تصحیح و تحشیة منوچهر ستوده. تهران بنیاد فرهنگ ایران، 174ص، (انتشارات ش191).

کوشکک لورا ـ جمعه 5 تیر 83 پروفسور ریچارد  فرای، منوچهر ستوده ـ بهرام افشار و مجید مهران ، نیکو ـ ایرج افشار و علی دهباشی
کوشکک لورا ـ جمعه 5 تیر 83 پروفسور ریچارد فرای، منوچهر ستوده ـ بهرام افشار و مجید مهران ، نیکو ـ ایرج افشار و علی دهباشی ـ  کوشکک لورا ـ جمعه 5 تیر 1383

1354

23) از آستارا تا استارباد. شامل اسناد تاریخی گرگان، ج6، گردآوری منوچهر ستوده و مسیح ذبیحی. تهران، انجمن آثارملی، 715+47ص، (انتشارات ش 118).

ـــــــــــــ چاپ دوم، 1377،انتشارات ش183، سری گنجینة ایران، ش17.

24) از آستارا تا استارباد. شامل اسناد تاریخی گرگان، ج 7، به‌كوشش ستوده و مسیح ذبیحی. تهران، انجمن آثار ملی،28+703ص، (انتشارات ش 119).

ـــــــــــــ چاپ دوم،1377، 695 ص.

1355

25) از آستارا تا استارباد. شامل آثار و بناهای مازندران غربی، ج3. تهران، انجمن آثار ملی، 4+833+8 ص، (انتشارات ش130).

ـــــــــــــ چاپ دوم، آگاه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1374 (گنجینة ایران12 ـ ش130).

1356

26) فرهنگ سمنانی، امثال و اصطلاحات و اشعار. (مجلد دوم) تهران، وزارت فرهنگ وهنر، مركز مردم شناسی ایران، انتشارات ش16، سی+241ص.

27) تاریخ خاندان مرعشی مازندران، تألیف میرتیمورمرعشی، تصحیح منوچهر ستوده، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، (انتشارات ش250ـ منابع تاریخ و جغرافیای ایران56)، 39+479ص.

ـــــــــــــ چاپ دوم. تهران، انتشارات اطلاعات،1364.

1358

28) صیدنه، تألیف ابوریحان بیرونی؛ ترجمة فارسی نیمة اول قرن هشتم هجری. از ابوبكربن علی‌بن عثمان كاشانی؛ به‌كوشش منوچهر ستوده و ایرج افشار. تهران [سازمان خدمات اجتماعی ،1156+39ص].

1365

29) فرهنگ نائینی. تهران، مؤسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 17+283ص.

1366

30) از آستارا تا استارباد. شامل بناها و آثار تاریخی مازندران ‌شرقی. ج4، بخش 1و2، تهران، وزارت فرهنگ‌ و‌ ارشاد اسلامی ـ ادارة كل تبلیغات و انتشارات، 7+6+1257ص، دوجلد.

ـــــــــــــ چاپ دوم، آگاه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1375 (گنجینة ایران 14ـ ش163).

Bukhara 93

1367

31) استوناوند، دژی كه سه هزار و هشتصد سال از عمر آن می‌گذرد، گردآوری منوچهر ستوده، محمد مهریار، احمد كبیری. تهران، مؤسسه فرهنگی جهانگیری، 179+11ص. مصور، عكس، شكل، نقشه.

32) تاریخ بدخشان. تألیف میرزا سنگ محمد بدخشی؛ و تتمة‌ تاریخ بدخشان، تألیف میرزا فضل علی بیك سرخ افسر در وقایع سالهای 1068ـ 1325 هجری قمری؛ با تصحیح و تحشیة منوچهر ستوده. تهران، مؤسسه فرهنگی جهانگیری،120+31 ص.

33) تاریخ بنادر و جزایر خلیج فارس، تألیف محمد ابراهیم كازرونی متخلص به نادری، در زمان محمد شاه قاجار 1250تا 1264 قمری. با تصحیح و تحشیة منوچهر ستوده، تهران، مؤسسه فرهنگی جهانگیری،177+11+19ص. عكس خارج از متن.

34) سفرنامة بنادر و جزایر خلیج فارس، از مهندسی ناشناخته. در زمان محمد شاه قاجار 1250تا 1264قمری. با تصحیح و تحشیة منوچهر ستوده. تهران، مؤسسة فرهنگی جهانگیری، 12+122ص.

35) راهنمای قطغن و بدخشان، محمد نادر خان، با تصحیح و تحشیة‌ منوچهر ستوده. تهران مؤسسة فرهنگی جهانگیری، 35+406ص، نقشه.

36) روزنامة سفر گیلان دستخط ناصرالدین شاه قاجار، با تصحیح و تحشیة منوچهر ستوده. تهران، مؤسسه فرهنگی جهانگیری، 144+30 ص، مصور.

1368

37) آثار و احیاء (متن فارسی دربارة فن كشاورزی). اثر رشید الدین فضل الله همدانی؛ به‌اهتمام منوچهر ستوده و ایرج افشار. تهران، مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه‌ مك گیل با همكاری‌ دانشگاه تهران، 231+5+79+6+ی ص. (مجموعة تاریخ علوم در اسلام ـ ش4).

4-1371

38) جغرافیای تاریخی شمیران،  دوجلد، تهران،  مؤسسه مطالعات  و تحقیقات فرهنگی(پژوهشگاه) وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی، 1269+46 ص (انتشارات ش671 و724).

1375

39) كتابه‌های حرم مطهّر حضرت معصومه علیه‌السلام و حظیره‌های اطراف آن. قم، كتابخانة حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی، 188+23ص، مصور.

40) ازآستارا تا استارباد. آثار و بناهای‌تاریخی گرگان. ج5، بخش2، تهران، آگاه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1238ص، دوجلد.

1376

41) مجمل رشوند، (شرح وقایع و گزارشهای تاریخی منطقة رودبار الموت و نواحی اطراف آن و قزوین در سالهای1271ـ1276 هـ .ق) تألیف محمد علی خان رشوند؛ با مقدمه، تصحیح و تحقیق منوچهر ستوده ـ عنایت‌الله مجیدی، تهران، دفتر نشر میراث مكتوب آینة میراث؛ 415+56 ص، (مصور، نمونه، نقشه، میراث مكتوب ش 20ـ تاریخ و جغرافیا، ش6).

منوچهر ستوده، چالوس، باغ گلور، 1376 ـ عکس از علی دهباشی
منوچهر ستوده، چالوس، باغ گلور، 1376 ـ عکس از علی دهباشی

1377

42) ظفرنامة خسروی، شرح حكمروایی سید نصرالله  بهادرخان سلطان بن حیدر (1277ـ1244ق) در بخارا و سمرقند. از مؤلفی ناشناخته، به تصحیح و تحشیة منوچهر ستوده، با مقدمة اسماعیل رحمت‌اف، تهران، دفترنشرمكتوب، آینة‌میراث، 263ص، (انتشارات ش53، میراث ماوراءالنهر، ش3).

1379

43) از آستارا تا استارباد. ج8، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ، چهل و هشت + 719ص (انتشارات ش212).

1380

44) از آستارا تا استارباد. ج9، تهران انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، سلسله انتشارات ش226- سری گنجینة ایران، ش 35،421+78 ص.

45) از آستارا تا استارباد. ج10، تهران انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، سلسله انتشارات ش236- سری گنجینة ایران، ش36،324+31 ص.

46) تاریخ راقم سمرقندی. تصحیح منوچهر ستوده، تهران، موقوفات افشار،1378، 250ص.

1383

47) اسناد پادُریان کرملی، بازمانده از عصر شاه عباس صفوی، تهران، دفتر نشر مكتوب،22+338+6  ص.

1384

48) دیوان امیر پازواری. تصحیح و ترجمه منوچهر ستوده و محمد داودی درزی کلایی. تهران، رنسانس، 368ص.

49) آثار تاریخی ورارود و خوارزم. سه جلد – كلیات . تهران، بنیاد موقوفات افشار

1385

50) نامنامه ایلات و عشایر و طوایف (ایران تاریخی و فرهنگی) جلد اول، تهران، مرکز دائره‌ًْالمعارف بزرگ اسلامی.

sotodeh

1388

51) اسناد خاندان خلعتبری. قم، مجمع ذخائر اسلامی.188ص.

1389

52) البرزکوه. تهران: بنیاد موقوفات محمود افشار، 328ص.

1390

53) فهرست اسناد تاریخی مالجان ( از توابع سیاهکل- گیلان) از دورة صفویه تا دورة قاجاریه. به کوشش منوچهر ستوده – علی امیری. قم: مجمع ذخائر اسلامی، 108+44 ص.

54) ره آورد ستوده (یادداشتهای دکتر منوچهر ستوده) به کوشش مصطفی نوری. تهران، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 516 ص.

1391

55) اسناد گزارش‌های پراکنده حکام ولایات ایران، ( مربوط به دربار قاجاریه) به کوشش منوچهر ستوده- علی امیری. تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی. 206ص.

2) مجله ها

57-1332

56) فرهنگ ایران‌زمین. بنیادگذاران: دانش پژوه، ستوده، مقربی، زریاب خوئی، افشار، تهران،1332-1375 (29دوره)

3)مقالهها، مقدمهها به فارسی:

1314

60) «بادهای گیلان». تهران، ایران كوده، ش3 (مرداد 1314 یزدگردی) ص 22ـ23.

ـــــــــــــ نشریة انجمن ایرانشناسی( جشن سده) به اهتمام پورداود، 1324،117 ص.

1315

57) «مطالعات تاریخی و جغرافیائی» (مسافرت به قلعة الموت). تعلیم و تربیت، س6 ش6 (شهریور 1315) ص436ـ443.

باستانی پاریزی، محمدعلی جمالزاده و منوچهر ستوده
باستانی پاریزی، محمدعلی جمالزاده و منوچهر ستوده ( ژنو)

1322

58) «آتش». نشریة انجمن رازی دبیرستان شرف. ش1 (بهمن1322)ص.

1323

59) «ما را چگونه می‌بینند»: نشریة انجمن رازی دبیرستان شرف. ش2 (فروردین 1323) ص

1324

61) «نمایش عروسی در جنگل» ( مازندران). یادگار، ج1، ش8 (فروردین 1324) ص41ـ43.

62) «كشتی‌گیری درگیلان». مجلة‌ ماد، ش1(شهریور 1324) ص24-27.

63) «قلعة شمیران». روزنامة پند. ش 1.

64) «آتش افروزی در نزد مردمان شمال ایران». انجمن ایرانشناسی جشن سده. ش 2 (بهمن 1324) ص84-90.

1325

65) «ماهیهای دریای خزركه نام گیلكی دارند». مجموعة انجمن ایرانشناسی، ش1(مهر 1325)ص112ـ121.

66) «دولاب». مجموعة انجمن ایرانشناسی، ش1 (مهر1325) ص 111-107.

1328

67) «قصران ری». یادگار، ج5، ش10، (خرداد 1328) ص55-64.

1331

68) «البرز». مهر، س8، ش2 (اردیبهشت 1331) ص113-117و ش3 (خرداد1331)ص162-165و ش4 (تیر1331) ص230-233.

69) «قلعة گرد كوه». مهر، س8 ش6(شهریور1331) ص339ـ343 و ش7 (مهر1331) ص 484-490.

1332

70) «ترانه‌های گیلان». فرهنگ ایران زمین، س1ش1(1332)، ص 41ـ56 و 271- 286.

71) «امثال گیلكی». فرهنگ ایران زمین، ج1 ش4، (1332) ص 363- 374.

منوچهر ستوده، هوشنگ دولت آبادی ، علی دهباشی و بابک افشار
منوچهر ستوده، هوشنگ دولت آبادی ، علی دهباشی و بابک افشار

1333

72) «امثال سمنانی». فرهنگ ایران زمین. س2ش1 (1333) ص80- 92.

73) «جدول تطبیق سالهای مسیحی و هجری قمری». ازكتاب ولسلی هیگ. ترجمة‌ مقدمه از منوچهر ستوده.  فرهنگ ایران زمین. ج 2ش 1 (1333) ص293 ـ 328.

1334

74) رسالة لغات «فرس قدیم» اهالی رامند. با مقدمه و تطبیق منوچهر ستوده. فرهنگ ایران زمین، ج 3 ش 1 (1334) ص 22ـ77.

75) «قلعة الموت (بلدة اقبال)». فرهنگ ایران زمین، ج3ش1(1334) ص 5 ـ21.

1335

76) «قلعة نور». یغما، س 9 ش3 (خرداد 1335) ص 116ـ 133 و ش4 (تیر 1335) ص159ـ167.

77) «سپهسالار ارنگه». مردم شناسی، س1 ش1 ( آبان 1335) ص 36ـ 39.

1337

78) «ترجمة‌ غرور و تعصب». [نقد كتاب] سخن، س 9 ش 8 (آذر 1337)،ص 812 ـ 815.

79) «هفت اقلیم». سخن. س 9 ش 11/12 (اسفند 1337) ص 1133ـ 1139.

80) «خوئینی» ( یكی از لهجه‌های آذری). فرهنگ ایران‌زمین. ج6 ش6 (زمستان 1337) ص 324ـ 327.

81) «مقدمه بر كتاب كنز الاسرار امیر پازواری»، تهران، خاقانی، 7+160+17ص.

1338

82) «دربارة‌ كتابهای‌ درسی». راهنمای‌ كتاب، س 2 ش 1 (بهار1338) ص24.

83) «حدود متصرفات اسلامی». مكتب تشیع [سالانه]. ج1ص303ـ340 (اردیبهشت 1338).

84) «نكاتی دربارة هفت اقلیم». سخن، س10ش2 (اردیبهشت 1338) ص 227ـ 229.

85) «سفرنامة مازندران و استارباد». [تألیف رابینو، ترجمة وحید مازندرانی]. سخن، س10، ش7 (مهر1338) ص 783ـ785.

86) «فرهنگ اصطلاحات جغرافیائی». [تألیف احمد آرام و … ] سخن، س10ش9 (آذر 1338) ص 1011ـ 1016.

87) «اصول روزنامه نگاری». [ترجمة مهین دخت صبا]، سخن، س10ش8 (آبان 1338) ص903.

88) «ترانه‌های گیلكی». سخن، س10 ش10 (دی 1338) ص 1034ـ1036.

89) «جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی». (تألیف لسترنج ترجمة محمود عرفان. راهنمای كتاب، س2 ش4 (دی 1338) ص 576 ـ 579.

90) «كلیات جغرافیای طبیعی» (تألیف دكتر جهانگیر صوفی)، سخن، س 10 ش 10 (دی 1338) ص 1132ـ1137.

91) «نكاتی از مقابلة حدود العالم با ترجمة انگلیسی آن». فرهنگ ایران زمین. ج7 (بهار 1338) ص 231-246.

103) «شكار سو»، (نوعی شكار مرغابی). شكار و طبیعت، س1 ش4 ( اسفند 1338) ص22ـ25.

1339

92) «چاه نخجیر، جالب‌ترین شكار در پانصد سال قبل». شكار و طبیعت، ج1ش6 (اردیبهشت 1339) ص 68ـ69.

93) «تاریخ یزد» (تألیف جعفری، به كوشش ایرج افشار)، سخن، س11ش1 ( اردیبهشت 1339) ص 124ـ127.

94) «جامع التواریخ» (تصحیح و تحشیة محمدتقی دانش‌پژوه) سخن، س11ش2 (خرداد 1339) ص240 ـ 241.

95) «خانوادة گربه». شكار و طبیعت، ش 8 (تیر 1339) ص62ـ 69 و ش 9 (مرداد 1339)ص50 ـ54.

96) «الموت و لمسر» (تألیف: و. ایوانف)، راهنمای كتاب، س 3 ش 2 (تیر 1339) ص 185ـ189.

97) «گربة وحشی». شكار و طبیعت. ش10، (شهریور1339) ص 64ـ67.

98) «شیر كوهستان». شكار و طبیعت. ش11(مهر 1339) ص 54 ـ 57.

99) «ببر». شكار و طبیعت، ش12 (آبان 1339)، ص62 ـ66.

100) «جزیرة قویون داغ». تألیف سیویج. ترجمة منوچهر ستوده. شكار و طبیعت، س1 ش13 (1339) ص 6ـ11.

101) «پرندگان بهشتی». شكار و طبیعت. ش14 (دی 1339) ص28ـ33.

102) «عجایب المخلوقات و غرائب الموجودات». شكار و طبیعت. ش 15(بهمن 1339) ص11.

104) «استحكامات سرزمین ایران در دوران اسلامی». مكتب تشیع، ش3 (خرداد 1340) ص 348ـ 358.

1340

105) «جهان‌نامه» (اثر محمد بن نجیب بكران با مقدمة برشچفسكی)، راهنمای كتاب، س 4 ش5/6 (مرداد ـ شهریور1340) ص 501 ـ503.

106) «عجایب المخلوقات و غرائب الموجودات»(تألیف قزوینی). سخن، س12ش6 (مهر 1340) ص 722ـ724.

107) «تاریخ كرمان» (سالاریه)، تصحیح محمد ابراهیم باستانی پاریزی. سخن، س12 ش9 (دی 1340) ص 1089ـ 1091.

باستی پاریزی و منوچهر ستوده ـ ژنو
باستی پاریزی و منوچهر ستوده ـ ژنو

1341

108) «لهجة سب سلیری». فرهنگ ایران زمین، س10 (1341)ص471ـ477.

109) «لهجة علی آباد فریم». فرهنگ ایران زمین، س10ش4/1 (1341)ص 437ـ470.

110) «جامع مفیدی»، (به كوشش ایرج افشار). راهنمای كتاب، س5 ش2 ( اردیبهشت 1341) ص 165ـ 168.

111) «جغرافیای عمومی جهان» (تألیف جسی ویلرـ ترنتون كارت، ترجمة ابوطالب صارمی) سخن، س13 ش4( مرداد 1341) ص 517ـ522.

112) «مجموعة فهرست مشخصّات بازرگانان». راهنمای كتاب، س5 ش7 (مهر 1341) ص 624ـ 628.

113) «جواب به نامة مترجم جغرافیای عمومی جهان». سخن، س13 ش 6/7 (مهر ـ آبان 1341) ص 753ـ 757.

114) «زیرآسمان كویر». (تألیف علی اصغر مهاجر)، سخن، س13ش6/7 (مهر و آبان 1341) ص 797ـ801.

115) «دورنمای خوانسار». (نوشتة فضل الله زهرائی). سخن، س13ش9/10 (دی و بهمن 1341) ص 1080-1083.

1343

116) «مثلهای فیروزكوهی». فرهنگ ایران زمین، س12(1343) ص 243ـ 272.

117) «شهر در بند و دیوار دربند یا سدّ یأجوج و مأجوج». یغما، س17 ش10 (دی 1343) ص 445ـ451.

118) «قرائت فارسی امروزی». ( تألیف مسعود فرزاد، محمد علی جزایری، هربرت پیتر)، راهنمای كتاب، س7 ش1 (پائیز 1343) ص129ـ132.

119) «فارسی برای آلمانی». (تألیف فرهاد سبحانی)، راهنمای‌كتاب، س7ش2 (زمستان 1343)ص 377ـ382.

120) «مقدمه». بر كتاب جغرافیای تاریخی و تاریخ لرستان، محمد علی ساكی، خرم آباد، كتابفروشی محمدی.

شب منوچهر ستوده ـ دوشنبه 2 خرداد 1390
شب منوچهر ستوده ـ دوشنبه 2 خرداد 1390 ـ  منوچهر ستوده، عبدالرحمان عمادی، احسان اشراقی، هوشنگ دولت آبادی ـ عکس از مجتبی سالک

1344

121) «دو كتیبة كوفی از بدربن حسنویه»، یغما، س18ش5 (مرداد 1344) ص 248ـ250.

1345

122) «تاریخ عراق (سلطان آباد، اراك)»، تألیف رضا وكیلی طباطبایی. به‌كوشش ستوده. فرهنگ ایران زمین، س14(6/1345) ص363ـ460.

123) «سفرنامة طوالش ابونصر میرزا حسام السلطنه». (به كوشش ابراهیم صفائی). راهنمای ‌كتاب، س11ش3-1 (خرداد 1346) ص36ـ 38.

1346

124) «پیشرو ادب یا مقدمة الادب». (تألیف زمخشری،گردآورنده و پیراسته محمد كاظم امام). راهنمای كتاب، س10 ش4 (آبان 1346) ص381ـ 389.

1347

125) كتیبه‌های كوفی در كاخ سلطان مسعود‌ ‌سوم(تألیف بمباچی)، راهنمای كتاب، س11ش2-1 (فروردین و اردیبهشت 1347) ص 59 ـ61.

126) «بحرنصاب». راهنمای كتاب، س11 ش6 (شهریور 1347) ص 298ـ 303، (دربارة بحرالانساب).

127) «كتابشناسی حاشیة‌ دریای خزر». در كتاب از آستارا تا استارباد»، ج1، بخش1، تهران، انجمن آثار ملی، ص بیست و یك ـ شصت و پنج .و مجلد دوم 1351،ص پنجاه و یك الی پنجاه و هفت.

1350

128) «فرهنگ مردم سروستان»، ( از صادق همایونی): راهنمای كتاب، س14ش12ـ9 (آذر ـ اسفند 1350) ص 799-802.

129) «سیر و تحول جغرافیای ریاضی ایران و تأثیر آن در فرهنگ اسلامی». تألیف كراچكوفسلی. ترجمة ستوده، كتاب گوشه‌ای از سیمای تاریخ علوم در ایران، تهران، وزارت علوم و  آموزش عالی، ص64-81.

1351

130) «از آستارا تا استارباد». راهنمای كتاب، س15ش7-8 (مهر-آبان 1351) ص 658 ـ 668.

131) «گزارشهای جغرافیائی» (لوت زنگی احمد- حوضچة مسیله)، تألیف ستوده و افشار. راهنمای كتاب، س15ش10ـ12( دی ـ اسفند 1351)ص 768ـ774.

1353

132) «كتیبه‌های آستانة مقدسة قم». معارف اسلامی، دورة جدید، ش2 (بهار 1353)ص 32ـ 38.

133) «اژدر و چپك». مجلة دانشكدة ادبیات تهران، س20 ش3 (اردیبهشت 1353) ص 31ـ40.

1354

134) «تهرانی كه امیركبیر در آن می‌زیست». كتاب امیركبیر و دارالفنون، تهران، كتابخانة مركزی (ش8) به‌كوشش قدرت‌الـله روشنی زعفرانلو، 1354، ص 179-185.

135) «گیلان و آثار تاریخی آن». نخستین كنگرة تحقیقاتی ایرانی، مجموعة مقالات ـ تهران، دانشكدة‌ ادبیات، ج3، 1354،ص 93ـ103.

143) «سرگذشت سیدنا». تألیف جوینی. به كوشش منوچهر ستوده. یادنامة آق اولی. تهران، انجمن آثارملی (ش134) 1354 ص43ـ58.

علی دهباشی و دکتر منوچهر ستوده ـ 2 خرداد 1390
علی دهباشی و دکتر منوچهر ستوده ـ 2 خرداد ـ  1390 ـ عکس از نگار مسعودی

1355

137) «خطابه و فهرست تألیفات». راهنمای كتاب، س19ش7-10 (مهر- دی1355) ص 749ـ754.

138) «گاوبارگان پادوسپانی». (از چراغعلی اعظمی سنگسری). راهنمای كتاب، س19 ش11-12 (بهمن – اسفند1355) ص 855- 861.

139) «خاندانهای قدیمی گیلان و مازندران». فرهنگ ایران زمین، ج21 (1354) ص 61-72.

140) [خطابه در مجلس بزرگداشت خودش= ستوده]. راهنمای كتاب، س19 ش7/10 (مهر1355) ص749ـ754.

141) «سواد طومار وقفنامچة مدرسة بزرگ همدان». مجلة تاریخ. س1 ش1 (1355) ص 159ـ199.

142) «شمیران، دژی كه ناصرخسرو نه شبانه روز در آن مانده است». یادنامة ناصرخسرو، مشهد، دانشگاه فردوسی، 1355،ص251-262.

1356

136) «درویشان مازندران»، مجلة تاریخ، ج1 ش2 (بهار و تابستان 1356) ص 7-29.

1357

145) «تواریخ» (از هرودت. ترجمة وحید مازندرانی) آینده، س6 ش6 (مردادـ شهریور 1359)ص 377ـ381.

144) «راه و رباط» (از كریم پیرنیا و كرامت الله افسر). راهنمای كتاب، س21ش3-4 (مرداد- تیر1357) ص 315ـ323.

1359

146) «دین» در اعلام جغرافیائی مازندران. آینده، س6 ش 9-12 (آذرـ اسفند1359) ص 676ـ 687.

1362

147) «هوچی». آینده. س9 ش1 (فروردین 1362) ص 34-35 (دختران ایرانی كه در دوران سلسله تنگ در چین بوده‌اند و تأثیر آن در فرهنگ چین)

148) «سرگردانی«را» ». آینده، س9ش3/4 (خرداد 1362) ص246-247.(عدم استفاده صحیح از حرف را در گفتارهای رادیویی).

149) «ساروج». آینده، س9 ش8-9 (آبان و آذر1362) ص700ـ701.

1363

150) «سیب مادی، نه سیب مائی(آبی) ». آینده، س10ش1 (فروردین 1363) ص6-9 (اینكه نام تفاح مائی به معنی سیب مادی است).

151) «توغ و پاتوغ». آینده، س10 ش4و5 (تیر و مرداد1363) ص 330-326.

152) «لام الف لا». آینده، س10 ش12 (اسفند 1363) ص 854.

153) «كاروانسراهای تهران قدیم». آینده، س10 ش12 (اسفند 1363) ص 855 ـ856.

154) «سیاه پوشان در فاصله سالهای 944ـ999». یادگارنامة فخرائی. تهران، نشرنو، 1363، ص 577ـ583.

1364

155) «باز هم تفاح مائی». آینده، س11 ش1 (آبان 1364) ص605ـ606.

1365

156) «نظری به خراسان و ماوراءالنهر» (آسیای میانه)، (از بلنیتسكی.ترجمة ورجاوند)، كیهان فرهنگی، س3 ش3 (خرداد 1365) ص19.

157) (مصاحبه)، كیهان فرهنگی. س3 ش4 (تیر1365)، ص3-11و ش5 ص33.

158) «كتابه‌های كاشیهای مرقد مطهر حضرت معصومه». كیهان فرهنگی، س3 ش4 (تیرماه 1365) ص10،11.

159) «مقدمه‌ای بر تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران». (از حسین سلطان زاده)، كیهان فرهنگی، س3 ش8 (آبان 1365) ص 24-26.

160) «باغ فردوس». ناموارة دكتر محمود افشار، ج2 ص1016ـ1023.

161) «آبیاری در گیلان، مازندران و گرگان». برای مركز دایرهًْ‌المعارف بزرگ اسلامی تألیف شده است.

162) «آب انبار». برای مركز دایرهًْ‌المعارف بزرگ اسلامی تألیف‌ شده است.

163) «اسناد خاندان شقاقی». حسینقلی خان سالار سلطان دلیكانلو. فرهنگ ایران زمین، ج26 (1365) ص394ـ409.

164) «رقمهای دیوانی بیگلر بیگی استارباد». فرهنگ ایران زمین. س26 (1365) ص 388-393.

1366

165) «پنج سند سیاسی از دورة احمد شاه». آینده، س13ش1-3 (فرودین و خرداد 1366) ص 168ـ172.

166) «مجموعة كتیبه های ایرانی». (جلد 49: راجستان). آینده، س13 ش54 (تیر و مرداد 1366) ص 272-277.

167) «صندوق‌چوبین مرقد سلمان پارسی». آینده، س13 ش12-8 (آبان و دی 1366) ص 712-714.

168) «كجید». (دهكده‌ای در شمال دیلمان)، گیلان نامه. رشت، انتشارات طاعتی، 1366، ص 111ـ 114.

169) «استارباد». كتاب شهرهای ایران. تهران، به كوشش محمد یوسف كیانی، جهاد دانشگاهی، ص308 ـ327.

170) «قلاع» (سابقة تاریخی). معماری ایران، دورة‌ اسلامی، به كوشش محمد یوسف كیانی، تهران، جهاد دانشگاهی،1366 ص 91ـ104.

171) «هنرمندان دورة اسلامی» (نجاران). كتاب معماری ایران دورة‌ اسلامی. به كوشش محمد یوسف كیانی. تهران، جهاد دانشگاهی، 1366، ص 448ـ 459.

1367

172) «كاروانسراهای ایران»، مجلة‌ ساختمان، س1 ش2 (1367) ص62ـ69.

173) «جاده‌ای به نام ابریشم هرگز وجود نداشته». مجلة ساختمان، ش6 (آبان 1367) ص 120-121.

174) «من از بام دنیا می‌آیم». كیهان فرهنگی، س5 ش11(بهمن 1367) ص53 ـ56.

175) «تاجیكان چین». آینده، س14ش9-12 (آذر و اسفند 1367) ص 561 ـ564.

1368

176) «نقدی بر كندلوس» (از علی اصغر جهانگیری) كیهان فرهنگی. س6 ش1 (فروردین 1368) ص 35.

177) «واژه‌هایی از زبان مردم نهاوند». فرهنگ ایران‌زمین، س28 (1368) ص 70ـ 78.

178) «مختصری از جغرافیای تاریخی و انسانی گیلان». یادنامة ابراهیم فخرائی. تهران، 1368،ص5140.

1369

179) «پند و دستان یاب» ،(تألیف جامی شكیبی گیلانی). آینده، س16 ش9-12 (آذر – اسفند 1369) ص789ـ790.

1370

180) (مصاحبه) سفر. كیهان فرهنگی 2(تابستان 1370) ص 34-40.

181) «زندگی در بیابانهای همسایة خور». یغمای سی و دوم. تهران، انتشارات ایران، (1370) ص 541ـ 549.

1371

182) واژه نامة‌ رومانو(از شیر علی تهرانی زاده). آینده،س18ش1-6 (فروردین ـ شهریور 1371) ص 158ـ159.

183) «سفری به دیار همسایه همراه ماگامان امریكایی و ژنرال كوفمان روسی». مجلة مطالعات آسیای مركزی و قفقاز، س1ش1 (تابستان 1371) ص 185ـ 204 و ش2 (پائیز 1371) ص 235-257.

184) «همة‌ راهها به رم ختم می‌شود!؟» (مصاحبه دربارة آسیای مركزی). دنیای سخن، ش52 (دی 1371) ص16-30.

185) «روزنامة‌ سفر گیلان ناصرالدین شاه»، آینده، س18ش12-7 (مهر- اسفند 1371) ص496

186) «یادی از ابوعبدالله محمد بن احمد مقدسی». معارف ،س10 ش1 (فروردین 1371) ص 117ـ125. [ترجمة‌ احسن التقاسیم].

1372

187) «خاطرات اسارت» (از اسماعیل میرپنجه، تصحیح صفاءالدین تبرّائیان)، آینده، س19 ش1-3 (فروردین – خرداد 1372) ص 96ـ100.

188) «صرف فعل در دستور زبان فارسی». آینده، س19 ش4-6 (تیرـ شهریور 1372) ص334- 338.

189) «مان امهان یا جمكران» (از علی شین، پرتو). آینده، س19 ش4-6 (تیرـ شهریور 1372) ص 437ـ 438.

190) «گلستان سعدی»، (خط محمد علی مرزی)، آینده، س19 ش9-7 (مهرـ آذر 1372) 737-741.

191) «وهرود و اَرَنگ». (از ژوزف ماركوارت). ترجمة داود منشی زاده. آینده، س19 ش1-2 (دی – اسفند 1372) ص1047- 1048.

192) «خاك ورارود و تقسیمات كنونی آن». ایران شناسی. س5 ش3 (1372) ص 496ـ506.

193) «سیر در آیینة‌ ایران». شباب، س1 ش5 (تیر 1372) ص14ـ17.

دکتر منوچهر ستوده ـ عکس از نگار مسعودی
دکتر منوچهر ستوده ـ عکس از نگار مسعودی

1373

194) «تاریخ اسماعیلیان در ایران». (از استرویوا لودمیلا ولادیمیرونا. ترجمة‌ پروین منزوی)، نشر دانش، س15 ش اول و دوم (اسفند 1373) ص 27-31.

195) «دو ذیل بر دو مقالة معارف»، س11ش3 (آذر 1373) ص 280ـ 285 (سرای = شهر سرای، كافران سیاه پوش).

196) «باستان شناسی در آسیای مركزی»، (از گرگوار فرامكلین. ترجمة صادق ملك شهمیرزادی)، نشر دانش، س15 ش اول و دوم (اسفند 1373) ص 22-26.

1374

197) «آستارا» (شهر) در دایرهًْ‌المعارف بزرگ اسلامی، ج1(1374) ص 337.

198) «آستارا» (شهرستان). در دایرهًْ‌المعارف بزرگ اسلامی، ج1 (1374)، ص337ـ 338.

199) «جاده‌ای به نام جادة‌ ابریشم نداریم». مجلة‌ زمان، ش5، (آبان 1374) ص 20-22.

200) «قلعة موران». مجلة تحقیقات اسلامی. ش1/2 (1374) ص 429-430.

1375

201) «كتاب گیلان»، (زیر نظر ابراهیم اصلاح عربانی). جهان كتاب. ش22/23 (مهر 1375) ص 4-5.

202) «فرهنگ سغدی» (از بدرالزّمان قریب)،‌ جهان كتاب، ش27/28 (دی 1375) ص4-6.

203) «من و محمدتقی دانش‌پژوه». مجلة كلك، ش80/83 (آبان– بهمن ماه 1375) ص 599ـ604.

204) «باز خوانی» یا هجوم به متون ادبی فارسی. مجلة‌ جهان كتاب)، ش31/32 (اسفند 1375) ص 8-9.

205) دو كتیبة كوفی از بدربن حسنویه. لرستان نامه. ش1(1375)ص77-78.

206) ارگ بخارا. مجلة معماری و شهرسازی ایران. ش3 (1375) ص 327-344.

207) هنر در آسیای مركزی ( تألیف پوگا‌ و خاكیموف. ترجمة زندی)، كتاب‌ اباختر. (ش1)، ص57 ـ72.

208) «وخیگی خون». ایران شناسی، س8ش4 (1375) ص738ـ741. (خانه سازی در وخان).

209) «جغرافیای درّة رودبار قصران». میرزا محمد مهندس. به كوشش حسین كریمان. به ضمیمة قصران ری. میراث اسلامی ایران، دفتر 3، قم، 1375، ص63-92.

Sotoodeh-6

1376

210) «خاطراتی از تأسیس كتابخانة مركزی دانشگاه»، كلك، ش85/88، (فروردین ـ تیرماه1376) ص407-412.

211) «تاریخ تمدن‌های آسیای مركزی». (ترجمة صادق ملك شهمیرزادی)، جهان كتاب. ش33/34 (اردیبهشت 1376) ص 18-19.

212) «جزیرة واق واق همان جزیرة استرالیاست». كلك، ش89/93 (مرداد ـ آذر1376)ص478ـ480.

213) «تاریخ و عقاید اسماعیلیه» (از فرهاد دفتری. ترجمة فریدون بدره‌ای). كلك. ش89/93 (مردادـ آذر 1376) ص 475- 478.

214) «كبود جامه كجاست؟» سخنواره، به كوشش ایرج افشار و… تهران، طوس،  1376، ص 559- 571.

215) «خُتن. كتاب دبیر ادیب»، یادنامة دبیرسیاقی، تهران، انجمن آثار ملی،1376، ص109-112.

216) «وقفنامة‌ میرزا محمد یوسف اشرفی». وقف میراث جاویدان، ش م 18 (تابستان1376)ص38-45.

1377

217) ارگ [در دورة‌ اسلامی]. دایره‌ًْالمعارف بزرگ اسلامی، ج7، ص657 ـ 658.

218) «حفظ میراث گذشتگان». آئینه میراث، س1 ش 2: 85-91

219) «خاطراتی از زنده یاد دکتر مصطفی مقربی»، بخارا، س1 ش2: 420-426

220) «مقبره حبقوق در یک کیلومتری جنوب شهر تویسرکان». نامواره دکتر محمود افشار. تهران، بنیاد موقوفات، ج10، ص6189-6191.

221) «جبال و ایران مرکزی». قائم‌مقام‌نامه. ص 97-103.

1378

222) «طاء مؤلف یا تاء منقوط یا هردو». جهان کتاب، ش77/78: 51

223) «دهکده‌های تاجیک‌نشین چین». بخارا، ش2 ش8 : 192

224) «معرفی نسخه‌ای خطی و طبی به نام اصطلاحات الاطباء»، اباختر، س2: 190-193

225) «تفسیری از واژه ختا». بخارا، س1ش5: 39-42

226) «راه شاهی یا جادة شاه عباس در حاشیة دریای خزر». اباختر، س2: 138-145.

1379

227) «تاریخ بخارا، خوقند و کاشغر»، تالیف محمد اکبر عتیق، آئینه میراث، س3، ش1: 45-49

228) «الفبای ارمنی». بخارا، 14/13(مرداد 1379) ص351- 348.

1380

229) «اجامره  و اوباش». فارس شناخت، س3 ش5: 12-19

230) «دیباچه‌ای بركتاب جغرافیای تاریخی و انسانی مازندران [= نگاهی همه سویه به تنكابن]. تألیف حبیب الله مشایخی.‌تهران، انجمن آثار ملی، 1380،ص1-6.

231) «دشت بیات». بخارا، ش17(فروردین – اردیبهشت 1380): 85-93

1381

232) «نقشه مازندران و سواحل بحر خزر». اثر، ش33/34 : 357-358.

233) «کیایان کوشیج در دیلمان و خرگام». اباختر، س1ش1/2: 73-76

234) «فهرست مراسلات و مکاتبات شاه عباس صفوی با پادریان و سلاطین فرنگ»، ایران‌شناسی،14: 56-575

235) «چند نکته درباره یک مقاله»، از حق وردی ناصری، بخارا، ش27 :324

236) «نائین و فرهنگ نائینی» [نقد کتاب]. یادنامة استاد دکتر محمد کریم پیرنیا. یزد، ص567-569.

237) «من و محمد تقی دانش پژوه». حدیث عشق: دانش پژوه، تهران، 379-383.

1382

238) «سیر و تحول جغرافیای ریاضی ایران و تأثیر آن در فرهنگ اسلامی». آناهید. پیش شماره 1: 57-64

239) «سلسله محلی شمال فلات ایران». اباختر، س2 ش3/4: 17-43

1383

240) «وقف‌نامة شاه عباس». میراث جاویدان. س12 ش3/4: 10-13

241) «از صاحبقرانیه تا کلاردشت»، اباختر، س2ش7/8 : 85-88

242) «راه ابریشم»، اباختر، س3 ش 9/10: 95-98.

243) «هفتاد و سه سال دوستی (دوستی که هفتاد و سه سال با او نشست و برخاست داشته ام= زین‌العابدین مؤتمن) »، بخارا، ش38، ص: 73-78

1384

244) «کاووسی و اسکندر رستمداری». اباختر. ش 11/12 :51-56.

245) «حمام در خاطرات من». حمام در فرهنگ ایرانی، تهران ص 9-11.

246) «کردهای کنار رودخانه کرج»، اباختر، ش13/14: 39-50

247) «پویایی زبان سمنانی»، همایش ملی پژوهشی در گویش سمنانی، سمنان، ص15=17

1385

248) «مقدمه» بر کتاب سیر خط کوفی در ایران، تالیف علی ایمانی، تهران، زوار

249) «ست- ستی». اباختر، ش 16/15: 212-211

1386

250) گفتگو. [با منوچهر ستوده- توسط ناصر افشارفر] آموزش تاریخ، ش9، ش28: 4-9

1387

251) «زین‌العابدین موتمن، یارغارمن». بخارا. ش68/69 (آذر-اسفند1387): 379-382.

252) «مقدمه برکتاب باغ آینه‌های رامسر»، (شرح و احوال نویسندگان رامسر) تالیف مجتبی رضوانی، تهران، بدرقه جاویدان، عطوفت.

253) «آب انبار»، فرهنگ یزد، ش34/35: 171-164

254) «معماری، شهرسازی، باغ سازی». پژوهشهای ایران شناسی، جلد17، ص 471-475.

255) «دویست و بیست واژه سغدی رود زرافشان»، جشن نامه دکتر بدرالزمان قریب، تهران، ص 113-123.

1388

256) «هکاتم پلیس». پژوهشهای ایران شناسی، ش 18، 1388،ص267.

257) «تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل»، جهان کتاب، ش244-245، شهریور و مهر 1388.

258) «فرهنگ واژگان تبری با همانندی‌های مازندرانی استاربادی»، گیلی، قصرانی،(نقد کتاب) کار گروه مؤلفان زیرنظر جهانگیر نصری، اباختر، س5 ش17و18، پائیز 1388، ص353-360.

259) «مراسم علم چینی و علم واچینی در گیلان». گیلان ما، س9،ش3و4، پاییز و زمستان 1388، ص17-20.

260) «جستانیان». اباختر، س 5، ش17/18(پائیز 1388) ص 29-32.

1389

261) «استوار چون البرزکوه» (گفتگوی مصطفی نوری با منوچهر ستوده) پیام بهارستان، ش 8 (تابستان 1389) ص 128-134.

262) «حدود ختن- تاجیکستان چین». کتاب پژوهشهای ایرانی، ج20، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، ص 507-519.

263) «اوزان و مقادیر». پژوهشهای ایران شناسی. تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، ج19، ص477-483.

281) «سکه‌های طبرستان»، بلوک زهرا، تهران، ص 190-191.

4)مقاله به‌‌‌ زبانهای دیگر:

282) Drei  Alte  Kufischriften  Aus  Iran. Zeitschrift der Deutschen  Morgenlandischen  Gesellschaft 125(1975)p.315-316 =

 سه كتیبه به خط كوفی از ایران.مجلة انجمن‌‌ خاورشناسی‌آلمان،‌ جلد125(1975)ص315-316.

1975

5) كتابها و نوشته های در دست تألیف و انتشار:

283) نامنامه ایلات و عشایر، ج2، تهران، مرکز دائرهًْ‌المعارف بزرگ اسلامی.

284) لهجه تهرانی

285)گویش کرمانی، چاپ دوم، دانشگاه کرمان

286) زبان و فرهنگ مردم تهران، تهران: انتشارات رهنما.

287) جغرافیای تاریخی رودبار كرج. تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی .

288) نامهای خانواده‌ها و خاندان‌ها و دودمانهای مازندران و خراسان.

289) ضرب المثلها و اصطلاحات تاجیكی. (فعلاً اصل نسخه گم شده است).

290) سفرنامه مك گاهان. تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

291) جنگ منوچهر ستوده، (خاطرات از 1311 تا پنجشنبه سوم اسفند 1357ش) خطی بشماره ثبت  453309 درکتابخانه مرکز دائرهًْ‌المعارف بزرگ اسلامی، (بخشهایی از آن در کتاب ره آورد ستوده، به کوشش مصطفی نوری به چاپ رسیده است).

292) تاریخ ترکمانیه.(کتاب)

293) خط کوفی.(کتاب)

294) تصحیح کتاب منتقله الطالبیه

295) رجال استارباد. محمد صالح بن محمد نقی بن محمد اسمعیل استاربادی.(کتاب)

296) سیاهپوشان کافرستان و ساکنان چُترال .(کتاب)

297) تاریخ قپچاقخانی.(کتاب)

298) اشعار خلیل ستوده.(کتاب)

299)  یحیی دولتشاهی.(کتاب)

300) تاریخ کشمیر امیر تیمور.(تصحیح کتاب)

301) خلاصة  میر محمود بن آقا عباس.(کتاب)

302) تاریخ خانان افغان و اوزبک و اورگنج و خیوه و بخارا و سمرقند. از میر عبدالکریم بخاری‌بن میر اسماعیل سرکاتب ایلچی بخارا (تصحیح کتاب)

303) سادات کیائی گیلان. (کتاب)

304) جنگ در ساحل آمودریا. (کتاب)

305) بازیها و سرگرمیهای ایران.(مقاله)

306) قلعه فیروزکوه.(مقاله)

307) سید کلاردشتی. (مقاله)

308) اردهن. (مقاله)

309) خیل. (مقاله)

310) یادداشتهایی درباره دژهای ایران.(مقاله)

311) ایل گلباغی. (مقاله)

312) قلعة قهقهه. (مقاله)

313) میرزا ابوالقاسم معروف به ملاباشی ملقب به افصح المتکلمین. (مقاله)

314) سروستان. (مقاله)

315) زبان لوتر استاربادی. (مقاله)

316) قراقالباق. (مقاله)

317) یادی از ابوعبدالله محمد بن احمد مقدسی. (مقاله)

318) هنر چوب در گیلان. (مقاله)

319) کلمة جغرافی. (مقاله)

320) خاندان میار. (مقاله)

321) باریجه، (نوعی گیاه). (مقاله)

322) آقا عزیز پامناری. (مقاله)

323) بازار ابریشم دیروز و بازار ابریشم دوران صفویه. (مقاله)

324) تهاجم فرهنگی. (مقاله)

325) خراسان. (مقاله)

326) فتح گوگ تپه(مقاله).

327) نامه های عبدالمؤمن خان ازبک به شاه عباس صفوی و پاسخ آنها. (مقاله)

328) اشکال العالم یا مسالک ممالک. (مقاله)

329)  دستورالعمل حکام ولایات. (مقاله)

330) لغات و اصطلاحات جنگی. (مقاله)

عکس هایی از دکتر منوچهر ستوده و زنده یاد ایرج افشار