خاکسپاری دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی

پیکر دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 7 فروردین 1393 از مقابل دانشکده ادبیات دانشگاه تهران بدرقه خواهد شد.

دکتر باستانی پاریزی در لاله زار ـ عکس از ایرج افشار
دکتر باستانی پاریزی در کوه‎های لاله زار ـ عکس از ایرج افشار