اطلاعیه مجله بخارا به تاریخ 24 آذر ماه 1392

مجله بخارا به یک نفر صفحه بند نیاز دارد. فرد مورد نظر می‎بایست با نرم افزار « ایندیزاین» جهت صفحه بندی و نرم افزار « فتوشاپ» جهت ویرایش عکس آشنایی کامل داشته باشد و همچنین اصول اولیه نمونه‎خوانی را بداند و قادر باشد با نوع متن‎هایی که در بخارا به چاپ می‎رسد ارتباط برقرار کند تا کار غلط‎گیری مقالات را با دقت و سرعت مطابق با نمونه‎های تصحیح شده نویسندگان انجام دهد.

داوطلبان با تلفن سردبیر مجله به شماره 09121300147 تماس بگیرند.