شب آیدین آغداشلو

شب آیدین آغداشلوگزارشی تصویری از شب آیدین آغداشلو و رونمایی کتاب نقاشی های وی که غروب روز جمعه 28 مهر ماه 1391 در محل کانون زبان فارسی واقع در محل موقوفات دکتر محمود افشار برگزار شد. گزارش کامل این مراسم به محض آن که آماده شود، در دسترس علاقمندان قرار خواهد گرفت.

صحنه ای از مراسم شب آیدین آغداشلو
صحنه ای از مراسم شب آیدین آغداشلو/ عکس از سمیه لطفی
صحنه ای از مراسم شب آیدین آغداشلو در کانون زبان فارسی
صحنه ای از مراسم شب آیدین آغداشلو در کانون زبان فارسی

آیدین آغداشلو ـ دکتر داریوش شایگان و ترانه شایگان در مراسم شب آیدین آغداشلو
آیدین آغداشلو ـ دکتر داریوش شایگان و ترانه شایگان در مراسم شب آیدین آغداشلو/ عکس از سمیه لطفی
دکتر مسعود غلامپور ـ مدیر مؤسسه فرهنگی هنری ملت
دکتر مسعود غلامپور ـ مدیر مؤسسه فرهنگی هنری ملت
محمد مهدی داودی پور ـ مدیر انتشارات نگار
محمد مهدی داودی پور ـ مدیر انتشارات نگار
ابراهیم حقیقی در مراسم شب آیدین آغداشلو
ابراهیم حقیقی در مراسم شب آیدین آغداشلو

 

صحنه ای از مراسم شب آیدین آغداشلو
صحنه ای از مراسم شب آیدین آغداشلو/ عکس از سمیه لطفی
بیژن جناب از تجربه کار با آیدین گفت.
بیژن جناب از تجربه کار با آیدین گفت./ عکس از سمیه لطفی

 

دکتر کارلو چرتی از ایرانشناسان ایتالیایی در شب آیدین آغداشلو
دکتر کارلو چرتی از ایرانشناسان ایتالیایی در شب آیدین آغداشلو
علی دهباشی از سخنرانان شب آیدین آغداشلو
علی دهباشی از سخنرانان شب آیدین آغداشلو
دکتر سمیع آذر درباره هنر نقاشی آیدین گفت.
دکتر سمیع آذر درباره هنر نقاشی آیدین گفت.
آیدین آغداشلو از سختی ها و دشواریهای کارش گفت.
آیدین آغداشلو از سختی ها و دشواریهای کارش گفت.
آیدین آغداشلو از چگونگی انتشار کتاب گفت.
آیدین آغداشلو از چگونگی انتشار کتاب گفت.
دکتر شایگان در مراسم رونمایی از کتاب آیدین
دکتر شایگان در مراسم رونمایی از کتاب آیدین / عکس از سمیه لطفی

 

علی دهباشی، داریوش شایگان و آیدین آغداشلو در بخش رونمایی کتاب نقاشی های وی
علی دهباشی، داریوش شایگان و آیدین آغداشلو در بخش رونمایی کتاب نقاشی های وی

 

دکتر داریوش شایگان از دوستی هایش با آیدین گفت.
دکتر داریوش شایگان از دوستی هایش با آیدین گفت.

 

آیدین آغداشلو نخستین نسخه کتاب را به دکتر شایگان اهداء کرد
آیدین آغداشلو نخستین نسخه کتاب را به دکتر شایگان اهداء کرد/ عکس از سمیه لطفی
امضاء کتاب برای دوستداران توسط آیدین
امضاء کتاب برای دوستداران توسط آیدین
صحنه ای دیگر از مراسم امضاء کتاب توسط آیدین برای دوستدارانش
صحنه ای دیگر از مراسم امضاء کتاب توسط آیدین برای دوستدارانش / عکس از سمیه لطفی

از صحنه های پایانی مراسم هنگام امضاء

از صحنه های پایانی مراسم هنگام امضاء

از صحنه های پایانی مراسم هنگام امضاء

از صحنه های پایانی مراسم هنگام امضاء