قبل از شروع جلسه در شورای امنیت ملل متحد، ۱۷ اکتبر ۱۹۵۱، از راست به چپ، نشسته: حسین فاطمی( معاون نخست وزیر)، سفیر آمریکا در ملل متحد( ارنست گروس)، اسدی( استاد حقوق و مترجم انگلیسی)، دکتر محمد مصدق، غلامحسین مصدق، احمد متین دفتری،( نماینده مجلس سنا در هیات مختلط نفت)، ایستاده: عباس مسعودی( روزنامه نگار)، شجاع الدین شفا( عضو وزارت خارجه)، عیسی سپهبدی و عماد کیا( عضو وزارت خارجه) مظفر بقائی، جمشید شیبانی ( روزنامه نکار) نورالدین کیا( عضو وزارت خارجه) شایگان ( نماینده مجلش شورای ملی در هیات مختلط) دکتر کریم سنجابی