ارسال مقالات

از دوستانی که‌ لطف می‌کنند و برای بخارا مقاله (تألیف یا ترجمه) می‌فرستند، خواهش می‌کنیم چند نکته را حتماً در‌ نظر بگیرند.

چنانچه نوشته خود را به صورت دست‌نویس می‌فرستند

از قلم پررنگ استفاده کنند

یک سطر در میان، درشت، تا حد ممکن خوانا و ترجیحاً بر یک روی کاغذ بنویسند.

چنانچه نوشته خود را بصورت تایپ‌شده و از طریق ایمیل می‌فرستند،متن را فقط در برنامۀ:

Microsoft Office Word, 2003-2007

به ایمیل ضمیمه نمایند و آن را مستقیماً در صفحۀ ایمیل قرار ندهند

در خصوص ترجمه، یک نسخه از متن اصلی را نیز به‌همراه مقاله بفرستند.

چنانچه تصویر و عکسی را به همراه مطلب خود ارسال می کنند حتماً عکس ها و تصاویر یا به صورت جی پی جی باشد و یا تیف ( به هیچ وجه در متن وُرد کار نشود) و زیر نویس جداگانه ارسال شود

به‌هیچ وجه انتظار چاپ فوری یا پس‌گرفتن مطلب خود را نداشته باشند و خواهشمند است از تماس‌های مکرر بابت چاپ مقاله خودداری فرمایند

با سپاس فراوان

مجلۀ بخارا