تماس

فاكس موقت : 97 86 95 88 021

تلفن همراه 09121300147

Fax No.021 88958697

Mobile No.: 0912-1300-147

آدرس پست الكترونیک مجله :info@bukharamag.com

مکاتبه با سردبیر :dehbashi.ali@gmail.com

ایمیل مجله : info@bukharamag.com

مجله بخارا در اینترنت :www.bukharamag.com

تهران – صندوق پستی 166-15655

    نام شما (required)

    ایمیل شما (required)

    موضوع

    پیام شما