گزارش دیدار و گفتگو با استاد فتح‎الله مجتبایی/ پریسا احدیان

عکس های این نشست از : مهدی خدیری صبح روز پنجشنبه، بیست و پنجم خرداد ماه سال یکهزار و سیصد و نود و شش، نود و یکمین نشست کتابفروشی آینده به دیدار و گفتگو با «دکتر فتح الله مجتبایی» اختصاص یافت. این جلسه به مناسبت انتشار کتاب «قال و مقال عالمی» برگزار شد. در ابتدا … ادامه خواندن گزارش دیدار و گفتگو با استاد فتح‎الله مجتبایی/ پریسا احدیان