One Comment

  1. 1

    اسد مشرف زاده

    باسلام ودرودبرحضرات محترم دست اندر کار وهمچنین سرکارخانم مافی که کاری سنرگ را انجام دادن اند وچه کاربزرگی که تشخیص احساس راهم در معنا وترجمه مو نظرداشتندومدرپاسخ پرسشی میگوید..در جایی همانند مصرع “ای جان خبرت هست که جانان تو کیست” شما “جان” را ” Spirit” معنا کردید آیا واقعا این کلمه بار معنایی آن را دارد؟

    مریم مافی:باید در ترجمۀ هر مرحله دید که مفهوم جان در آن مصرع چیست. معادل های بسیاری از جمله: life و … برای این واژه وجود دارد اما در متن باید بدانیم که بهتر است کدام لغت استفاده شود. من بالاتر از ” Spirit” لغتی پیدا نکردم. خب غنی بودن زبان فارسی همین است!…بلی غنی بودن زبان فارسی همین است..بادرود وبدرود

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2016 Developed By Nasour Naghipour