One Comment

  1. 1

    علی تایبی

    بادرود بر استاد دهباشی و درود بر پزشک و ادیب عالیقدر حضرت استادی هوشنگ دولت آبادی، که دوستی های ایشان با استادان ایرج افشار، منوچهر ستوده، باستانی پاریزی و دیگر بزرگان فرهنگ و ادب، منشاء خدمات برجسته ای برای این مهد اهورایی بوده است.افسوس که از مقالات ارزشمند ایشان در شمارگان اخیر مجله بخارا محروم مانده آیم.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2016 Developed By Nasour Naghipour