One Comment

  1. 1

    مرتضی

    روانش شاد و راهش پررهرو باد.
    نمی دانم بعد از این نسل تکرار‌نشدنی که دانه دانه از میان ما می روند، چه بر سر فرهنگ این مملکت خواهد آمد؟
    آقای دهباشی نازنین، خداوند شما را سالیان دراز برای این سرزمین و این فرهنگ حفظ کند.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2016 Developed By Nasour Naghipour