One Comment

  1. 1

    سیاوش

    نویسنده محترم دست مریزاد بهترین گزارشی بود که من از مراسم دیروز خواندم سه مطلب در مورد خانم صابری نوشته شد اما هیچکدام تا این حد جامع و کامل نبود. در یکی از نوشته ها جایی که خانم صابری از مرغ دریایی چخوف صحبت میکردند به اشتباه نویسنده به جاناتان مرغ دریایی اشاره کردند که در نوشته شماتصحیح شده است. امیدوارم پاینده باشید.از عکاسی خوب مراسم هم کمال تشکر را دارم.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2016 Developed By Nasour Naghipour