One Comment

  1. 1

    علی تایبی

    خدا رحمت کند استاد ایرج افشار را که چند روز دیگر (۱۸ اسفندماه) پنج سال از فقدان این پیر ایرانشناسی می گذرد.ایشان چند بار در کتاب گلگشت در وطن از همراهی جناب اسلام پناه در سفر های مختلف یاد کرده اند و از اینکه در سفر به کرمان منزل ایشان را برای اقامت به هر جایی ترجیح می داده اند. امید که روزی در دیار کریمان دست بوس ایشان باشم

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2016 Developed By Nasour Naghipour