One Comment

  1. 1

    علی تایبی

    درود بر استادم دهباشی عزیز و درود بر هوشنگ مرادی کرمانی ، نیکنامی از سیرچ و از دیار کریمان ،….روز تشیع دکتر باستانی پاریزی اولین بار بود که شما را می دیدم . دیدار حضرتعالی در ان روز تلخ مرهمی بود …. به امید دیدار در روزهایی فرخنده

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2016 Developed By Nasour Naghipour