One Comment

 1. 1

  مهرزاد شایان

  ی مهربان تر از برگ در بوسه های باران
  بیداری ستاره در چشم جویباران

  آیینه نگاهت پیوند صبح و ساحل
  لبخند گاهگاهت صبح ستاره باران

  باز آ که در هوایت خاموشی جنونم
  فریادها برانگیخت از سنگ کوهساران

  ای جویبار جاری! زین سایه برگ مگریز
  کاینگونه فرصت از کف دادند بیشماران

  گفتی به روزگاری مهری نشسته گفتم
  بیرون نمی توان کرد حتی به روزگاران

  بیگانگی ز حد رفت ای آشنا مپرهیز
  زین عاشق پشیمان سرخیل شرمساران

  پیش از من و تو بسیار بودند و نقش بستند
  دیوار زندگی را زینگونه یادگاران

  این نغمه محبت، بعد از من و تو ماند
  تا در زمانه باقیست آواز باد و باران

  جان استاد سلامت
  چه عکس زیبایی

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2016 Developed By Nasour Naghipour