2 Comments

  1. 1

    abbass88

    درود بر علی دهباشی و مجله ارزشمند بخارا که از بزرگان ادب و فرهنگ از سرزمین قدر دانی میکند

  2. 2

    اسد مشرف زاده

    باسلام بر بزرگ پشتیبان خرد واندیشه وآگاهی نامور ادب وهنر این دیار علم وهنر.زنده یادیمینی شریف در خاطره ها زنده است وهنر جناب دهباشی همواره واداشتن انسانها به تجدیدی ارادت به این جاودانگان تاریخ ایران .شادمانه زیید

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2016 Developed By Nasour Naghipour