4 Comments

 1. 1

  امید

  علی دهباشی جواهر ادب وفرهنگ ایران زمینه.

 2. 2

  بهنام

  می توان گفته استاد خرمشاهی را افزود که مجله بخارا مجله ملی ایران است.
  به عنوان کوچکترین شاگرد پهنه گسترده فرهنگ ایران زمین از استاد دهباشی به خاطر تمام زحمت هایشان سپاسگزارم.

 3. 3

  میترا

  به قول حضرت سعدی :

  من آدمی به لطف تو دیگر ندیده ام

 4. 4

  عطیه

  به راستی که معرفی این بزرگ مرد بسیار مشکل می باشد.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2016 Developed By Nasour Naghipour