2 Comments

  1. 1

    مهر

    این شب هم مانند شب های دیگر بخارا دل نشین و به یاد ماندنی بود.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2016 Developed By Nasour Naghipour