One Comment

  1. 1

    شهیدی

    بسیار بسیار ممنونم. چند ساعت است که در حال جستجو در اینترنت به دنبال نسخه‌ای رقومی یا اطلاعات نظر رسالۀ فتوحات فیروزشاهی می‌گردم و چیزی نمی‌یابم. معرفی این کتاب بسیار برایم مفید بود.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2016 Developed By Nasour Naghipour