2 Comments

  1. 2

    محمد رهنورد

    از زمانی که کاریکلماتورهای پرویز شاپور در روزنامه کیهان چاپ می شد نوشته هایش را دنبال میکردم نوع نوشتنش برام جالب بود چندتایی از کاریکلماتورها در متن بالا نبود مانند : از وقتی آیینه دلم شکست ۹۹درصد وجودم را خرده شیشه تشکیل می دهد،قورباغه جوان از مار پیر انتظار سلام دارد،گربه حوله به دست کنار حوض انتظار ماهی را میکشد ، درختی که کمبود قربان صدقه داشت وصیت کرد از چوبش تختخواب دونفره بسازند.
    با تشکر از زحماتتان جهت جمع آوری و درج این مطالب حال و هوای دلم کلی عوض شد

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2016 Developed By Nasour Naghipour