One Comment

  1. 1

    soorenai

    درود بر خانم فریده رازی : من زبان پارسی را که زبان پدران ومادران ماست بسیار دوست دارم در سخن گفتن هم تلاش میکنم واژه های بیگانه به ویژه واژه تازی به کار نبرم تا اندازه ای پیروز هستم . شاید در ایران اندک کسانی چنین اندیشه ای داشته باشند . من در انگیزه ام پایدارم وهرگز واژه های تازی را بکار نمی برم برخی از مردم چنین می اندیشند که در سخن گفتن اگر کسی واژه تازی بیشتری بکار ببرد دانش بیشتری دارد شنوده نیز چنین می اندیشد . از کسانی که زبان تازی را گسترش می دهند بیزارم . هیشه میگم زبانی که مردم ایران اکنون با آن سخن می گویند پارسی نیست . تازی پارسی است چون واژه های
    بکار برده شده بیشتر تازی است تا پارسی . من کوچک از شما سپاسگزارم که دلسوز زبان پارسی هستید اندیشه ات را می ستایم .دوست دارم شما را از نزدیک ببینم. چون من دانشگاه نرفتم هرجا که سخن میگم ارزش نداره ناچارم تنها به پارسی سخن بگم . سخن بسیار است .

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2016 Developed By Nasour Naghipour