تماس

فاکس موقت : ۹۷ ۸۶ ۹۵ ۸۸ ۰۲۱

تلفن همراه ۰۹۱۲۱۳۰۰۱۴۷

Fax No.021 88958697

Mobile No.: 0912-1300-147

آدرس پست الکترونیک مجله :info@bukharamag.com

مکاتبه با سردبیر :dehbashi.ali@gmail.com

ایمیل مجله : info@bukharamag.com

مجله بخارا در اینترنت :www.bukharamag.com

تهران – صندوق پستی ۱۶۶-۱۵۶۵۵

نام شما (required)

ایمیل شما (required)

موضوع

پیام شما

2016 Developed By Nasour Naghipour